Lybrary.com: ebooks and download videos Search All  Title  Author 
Home / Nonfiction / Philosophy / Essays

Issues of Historiography: Essays in honor of Dr. R. Suntharalingam

$5.20
| £4.09 | €4.76 | Ca$7.21 | Au$7.13
by Abu Talib Ahmad
What is this?DRM-EPUB | by download   add to wish list
Issues of Historiography: Essays in honor of Dr. R. Suntharalingam by Abu Talib Ahmad

Buku ini, yang merupakan satu koleksi 12 esei, ialah penghargaan kepada

Profesor Madya Dr. R. Suntharalingam sempena persaraannya pada Oktober

1991 yang disumbangkan oleh rakan-rakan dari Bahagian Sejarah, Pusat

Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia dan semasa beliau

menuntut di Universiti Malaya di Singapura serta bekas-bekas pelajarnya. Buku

ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pensejarahan dan nasionalisme, dua

bidang yang sangat diminati oleh Dr. Suntharalingam dengan tumpuan kepada

sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia pula bukanlah satu bidang yang asing kepada

Dr. Suntharalingam. Di samping mengendalikan penyeliaan latihan ilmiah

(semuanya dalam bidang sejarah Malaysia) untuk pelajar tahun akhir, beliau juga

kerap merujuk kepada sejarah Malaysia ketika mengendalikan kursus-kursus

yang berkaitan dengan pensejarahan. Malah bagi seorang pakar sejarah India,

pengetahuannya tentang sejarah Malaysia amat mengkagumkan.

Bab pertama merupakan perbincangan Cheah Boon Kheng tentang feudalisme

Melayu. Dengan menggariskan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam sejarah

Eropah Barat, beliau membincangkan dengan panjang lebar feudalisme Melayu

di zaman prapenjajahan. Lebih menarik lagi beliau mengajukan persoalan apakah

feudalisme Melayu itu satu ciptaan orang Inggeris atau merupakan satu hakikat

yang benar-benar wujud. Di dalam bab berikutnya, Mohamad Isa Othman

memberikan perhatian kepada sumber sejarah Kedah khususnya Al-Tarikh

Salasilah Negeri Kedah yang diterbitkan buat pertama kalinya pada tahun 1928

dan ditulis oleh Muhammad Hassan bin Muhammad Arshad (Tok Kerani Rahsia

al-marhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukaram Syah). Menurut Mohamad Isa, apa

juga kelemahannya sumber ini tetap penting bagi mengkaji sejarah Kedah Darul

Aman.

Di dalam bab ketiga, K. Anbalakan membincangkan objektiviti di dalam

sejarah, yang menurutnya bukan merupakan satu impian, satu perkara yang

semestinya boleh menarik perhatian setiap penuntut sejarah. Sementara itu Qasim

Ahmad pula membincangkan persoalan pokok dalam ilmu sejarah seperti sumber

(termasuk juga bukti), pengesahan fakta, pentafsiran dan objektiviti. Lebih

menarik lagi perbincangan ini dibuat dengan merujuk kepada pendapat beberapa

orang ahli sejarah termasuk Dr. Suntharalingam.

Satu aliran baru dalam ilmu sejarah, aliran Pasca-Modenisme, disentuh

dengan panjang lebar oleh Tan Liok Ee di dalam bab lima. Perbincangan

menarik ini tentunya berguna kepada para pelajar yang mengikuti kursus Teori

dan Kaedah, satu kursus yang pernah dikendalikan oleh Dr. Suntharalingam.

Dengan merujuk kepada beberapa aspek teori ini, Tan Liok Ee menyoal apakah

Pasca-Modenisme membawa satu haluan baru sejarah yang menyegarkan atau

sebaliknya menyahstabilkan ilmu sejarah. Di dalam bab yang berikutnya, Tan

Kim Hong membincangkan falsafah dan pendekatan Ssu-ma Ch'ien, seorang

sejarawan ulung China tradisional terhadap penulisan sejarah sezaman (wangsa). Keobjektifan karya agung sejarawan Cina ini yang berjudul Shih Chi juga diuji

dan seterusnya Tan Kim Hong membuat kesimpulan bahawa karya ini merupakan

satu karya sejarah yang objektif dan sekaligus menaikkan mutu pensejarahan

China tradisional.

Esei Mahani Musa pula membincangkan satu dokumen menarik berkenaan

sejarah sosial Pulau Pinang yang merupakan buku catatan harian (diari) Shaikh

Omar Basheer, seorang tokoh Melayu Pulau Pinang pada abad ke-19. Antara

lainnya, diari ini menyentuh kegiatan agama dan perdagangan Shaikh Omar dan

juga penglibatan orang Melayu dalam kongsi gelap Bendera Putih dan Bendera

Merah. Sumbangan penting Paul Kratoska, walaupun ditulis dalam bahasa

Inggeris, merupakan satu tinjauan

To view this DRM protected ebook on your desktop or laptop you will need to have Adobe Digital Editions installed. It is a free software. We also strongly recommend that you sign up for an AdobeID at the Adobe website. For more details please see FAQ 1&2. To view this ebook on an iPhone, iPad or Android mobile device you will need the Adobe Digital Editions app, or BlueFire Reader or Txtr app. These are free, too. For more details see this article.


SHARE  Share by Email  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Linked In  Share on Delicious
or call in the US toll free 1-888-866-9150 product ID: 665717

Ebook Details
Pages: 299
Size: 1.5 MB
Publisher: Penerbit USM
Date published:   2014
ISBN: 9789838617598 (DRM-EPUB)

DRM Settings
Copying:not allowed
Printing:not allowed
Read Aloud:  not allowed

This product is listed in the following category:

Nonfiction > Philosophy > Essays

If you find anything wrong with this product listing, perhaps the description is wrong, the author is incorrect, or it is listed in the wrong category, then please contact us. We will promptly address your feedback.

05/23/2017
© 2017 Lybrary.com